GDPR


Dataskyddsförordningen (GDPR)


Som medlem i Österåkers Hundungdom är det viktigt att du vet om våra rutiner gällande lagring och hantering av personuppgifter kommer ändras. Det beror på att dataskyddsförordningen (GDPR), den 25/5-2018 kommer ersätta den gamla personuppgiftslagen (PUL). Det är vår skyldighet som klubb att informera er gällande hur vi hanterar personuppgifter.


När du blir medlem i Österåkers Hundungdom eller deltar i aktiviteter och/eller kurser godkänner du att Österåkers hundungdom sparar och lagrar dina personuppgifter. Du godkänner att du läst och tagit del av informationen gällande lagring av personuppgifter när du anmäler dig till kurser eller aktiviteter hos Österåkers Hundungdom. Det är endast de uppgifter du lämnar till oss som lagras.


Anledningen till att vi lagrar personuppgifter är att det är nödvändigt för klubbens verksamhet. Exempelvis i samband med kurser, aktiviteter och tävlingar som anordnas av Österåkers Hundungdom, då vi registrerar de som varit närvarande. Det beror på att vi måste kunna bevisa att vår verksamhet håller igång genom att redovisa vilka aktiviteter vi genomfört och vilka som varit närvarande. I och med detta kan vi exempelvis söka bidrag. Personuppgifterna används också i syfte för att kunna komma i kontakt med våra medlemmar, exempelvis via mail och post.


Vi lämnar aldrig ut mer uppgifter än det som krävs. Det är endast klubbens styrelse, sektionsansvariga, aktivitetsarrangörer, instruktörer samt tävlingsarrangörer som kommer åt de lagrade uppgifterna. Alla uppgifter vi sparat behöver vi lagra i 10 år, vilket regleras av de regler som finns kring bidragssökning och genomförande av officiella tävlingar.